Dlaczego My?

Atrakcyjne zabawki

Bogaty wybór atestowanych, bezpiecznych zabawek pozwoli na niesamowitą zabawę wszystkich dzieci. Duża ilość różnorodnych zabawek sprawi, że żadne dziecko nie będzie się nudzić.

Dotacja Urzędu Miasta Zamość

Uchwała Rady Miasta Zamość

 „Na podstawie Uchwały  Nr XV/266/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Zamość, Miasto Zamość udziela dotacji (dofinasowania) do pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym. Dotacja dla żłobków/klubów dziecięcych wynosi odpowiednio 400/300 zł na każde dziecko objęte opieką. W związku z otrzymaną z Miasta Zamość dotacją opłata od rodzica/opiekuna prawnego za pobyt  dziecka  nie może przekroczyć  500 zł miesięcznie”.

Dotacja Urzędu Miasta Zamość