Dlaczego My?

Pełne wyżywienie

Posiłki dostarczane przez wyspecjalizowaną firmę cateringową pod nadzorem SANEPID-u. Dzieciom podawane będą posiłki : śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek. Ponadto napoje będą dostępne przez cały dzień.

Dotacja z Miasta Zamość

Na podstawie Uchwały Nr XV/266/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Zamość, miasto Zamość udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym. Dotacja dla żłobków/klubów dziecięcych wynosi odpowiednio 400/300 zł na każde dziecko objęte opieką. W związku z otrzymaną z Miasta Zamość dotacją opłata od rodzica/opiekuna prawnego za pobyt dziecka nie może przekroczyć 500 zł miesięcznie.”

Dotacja z Miasta Zamość