Dlaczego My?

Atrakcyjna cena

Koszt pobytu dziecka z rejonu miasta Zamość w naszym żłobku to 700 zł miesięcznie. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Informacje o projekcie

Zbiór podstawowych informacji o projekcie "Mamo, Tato- wracaj do pracy!".
Informacje o celach projektu, grupie docelowej, oraz okresie realizacji projektu.

O projekcie „Mamo, Tato - wracaj do pracy”

Projekt pt. „Mamo, Tato – wracaj do pracy” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Okres realizacji projektu:
1 stycznia 2013 - 31 grudnia 2014

Głównym celem projektu jest wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez utworzenie i funkcjonowanie żłobka dla dzieci 20 osób (18 kobiet, w tym 1 niepełnosprawnej i 2 mężczyzn) z terenu miasta Zamościa.

Kto może wziąć udział w projekcie?

O udział w projekcie mogą starać się rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w wieku od 6 miesiąca życia do lat 3 którzy:

- pozostają bez zatrudnienia lub przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i planują powrót na rynek pracy, bez względu na zawód i wykształcenie

- zamieszkują na terenie Zamościa (woj. lubelskie)

Co oferujemy w ramach Projektu?

W ramach projektu zapewniamy:

 -Fachową opiekę opiekuńczo – dydaktyczną przez cały rok kalendarzowy (bez przerw wakacyjnych) od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 – 17.30.

 - Zapewnienie opieki w małych grupach do 15  dzieci.

- Całodzienny nadzór wykwalifikowanej pielęgniarki.

 - Pełne wyżywienie. Posiłki dostarczane przez wyspecjalizowaną firmę cateringową pod nadzorem SANEPID-u. Dzieciom podawane będą posiłki : śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek. Ponadto napoje będą dostępne przez cały dzień.

- Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe. Całkowita powierzchnia jaką dysponujemy to ponad 190 m2 - 2 sale zabaw, 2 sypialnie, dostosowane do potrzeb dzieci toalety i łazienki. Pomieszczenia są dobrze wyposażone w meble, sprzęt, zabawki posiadające europejskie atesty. Budynek został przystosowany do funkcjonowania żłobka i spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa wyszczególnione w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

- Posiadamy dobrze zagospodarowaną powierzchnię wokół budynku z własnym parkingiem dla rodziców dowożących dzieci do żłobka oraz z dużym ogrodzonym placem zabaw wyposażonym w zabawki, piaskownice i sprzęt terenowy, przystosowanym do bezpiecznej zabawy, prawidłowego rozwoju ruchowego i emocjonalnego dzieci.

- Plan dnia uwzględniał będzie posiłki, pielęgnację i higienę, zabawy edukacyjne, zabawy, których celem będzie wspierania rozwoju ruchowego dziecka, zajęcia wyciszające, drzemki oraz spacery w ogrodzie przy budynku w zależności od pory roku.

Rodzice dzieci przyjętych do projektu zobowiązani będą do pokrycia części kosztów opieki dziecka w żłobku – tj. 200 zł miesięcznie.      

Kiedy Zaczynamy?   

Rekrutacja do Projektu odbywać  się będzie w terminach: od 11 marca do 19 kwietnia 2013 roku
od 1 stycznia do 21 lutego 2014 roku.

Szczegóły już wkrótce na naszej stronie internetowej www.zlobekradosnakraina.pl oraz w Biurze Projektu.


Żłobek Radosna Kraina rozpocznie działalność
od 1 maja 2013 roku.
Informacje o projekcie