Dlaczego My?

Fachowa opieka

Nad bezpieczeństwem Państwa dzieci czuwa wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem. Dbamy o to, aby dzieci spędzały miło i bezpiecznie czas pod okiem najlepszych specjalistów.

Program i cele pracy naszego żłobka

Nasze motto:
„ NIE WSZYSTKIE KWIATY ZAKWITAJĄ RAZEM. KAŻDY MA SWÓJ CZAS I PORĘ. NIECH TO BĘDZIE DLA CIEBIE DROGOWSKAZEM, NIE WSZYSTKIE KWIATY ZAKWITAJĄ RAZEM”.

 

Żłobek placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom.

1. Praca żłobka ukierunkowana jest przede wszystkim na dziecko, jego  potrzeby oraz wszechstronny rozwój.

·          Oferta żłobka jest skierowana do dzieci ma stwarzać takie warunki wychowawcze i edukacyjne, aby maluchy mogły rozwijać swoje umiejętności.

·          Szczególny nacisk wraz z kadrą żłobka kładziemy na szacunek dla dziecka i jego indywidualność.

·          Wdrażamy do programu aktywizujące metody pracy ( nauka poprzez zabawę) uwzględniając jednocześnie  potrzeby dziecka - równocześnie wspierając rozwój intelektualny, zainteresowania, zdolności i talenty.

·          Inspirujemy i motywujemy się wzajemnie do wdrażania innowacji w wychowaniu  i edukacji.

·           wprowadzamy do programu pracy - w miarę możliwości -  nowoczesnych metod takich jak : gimnastyka ogólnorozwojowa wg Weroniki Sherborn, jak również proste ćwiczenia logopedyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia umuzykalniające…

·          Kształtowanie umiejętności komunikowania się u dzieci.

2.        Zajęcia i zabawy koleżeńskie -  połączenie żłobka z przedszkolem daje ogromne możliwości zarówno dzieciom jak i rodzicom. Dzieci bezpiecznie będą mogły przejść ze środowiska żłobkowego do przedszkolnego. Połączenie to daje możliwości organizowania wspólnych zabaw i spacerów, przedstawień i uroczystości okolicznościowych. Taka integracja dzieci młodszych ze starszymi sprzyja i pozwala łagodnie przejść do następnego szczebla edukacji.

3.        Ścisła współpraca personelu zatrudnionego w żłobku i aktywny udział w tworzeniu rocznych programów żłobka.

·          Współpraca ze środowiskiem lokalnym w tym z biblioteką dla dzieci

·           Spotkania z ciekawymi  ludźmi i zawodami takimi jak strażak i policjant.

·          Dobór odpowiedniego personelu dającego gwarancję rzetelnego  wykonywania stawianych przed nim zadań.

·          Zarządzanie personelem w taki sposób, aby dać pracownikom poczucie własnej wartości, motywować i pobudzać do osiągnięcia wspólnego celu.

·           Stawiamy na życzliwy stosunek do podwładnych, kulturę we wzajemnych kontaktach, sprawiedliwą i obiektywną ocenę pracy wszystkich pracowników.

 

Rodzice traktowani są jak partnerzy aktywnie uczestniczący w życiu żłobka

Stawiamy na:

·           wypracowanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami poprzez włączanie rodziców w działania żłobka.

·          Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu żłobka poprzez udział w zajęciach otwartych, dniach otwartych,  oraz uroczystościach żłobkowych takich jak Piknik Rodzinny, Dzień Mamy i Taty

·          Tworzenie programów prozdrowotnych – przedstawianych rodzicom w formie gazetki ściennej oraz porad pielęgniarki

·          Realizowanie programu dobrej adaptacji

·          Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych z rodzicami

·          Wspieranie rodziców w wychowaniu – poprzez możliwość kontaktów z pielęgniarką jak również  udzielanie rzetelnej informacji o dziecku przez personel grupy

·          Udział rodziców w zebraniach.