Dlaczego My?

Pełne wyżywienie

Posiłki dostarczane przez wyspecjalizowaną firmę cateringową pod nadzorem SANEPID-u. Dzieciom podawane będą posiłki : śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek. Ponadto napoje są dostępne przez cały dzień.

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU „RADOSNA KRAINA”

 Realizacja Podstawy Programowej 8.00-13.00

 

 

6:30 – 8:15  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

 8.15-8:30 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe i higieniczne. 

8:30-9:00 Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

 9.00-9:30 Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk, mycie zębów. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

 9.30-10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową: edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, aktywność ruchowa, plastyczno-techniczna, manualna, muzyczna, zabawy integrujące grupę, zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny, twórczy i manipulacyjny dziecka, j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

10.35-11.35 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

 11.35-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience oraz samoobsługowe po przyjściu z zewnątrz. Dalszy ciąg prac dyżurnych ( nauka nakrywania stołów itp.)

 12.00-13.00 Obiad (dwudaniowy). Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole. Nacisk na używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję.

 13.00-14.30  Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej – wyciszenie/ sen

 14.30- 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zajęcia dodatkowe: zajęcia z logopedą.

Spożywanie podwieczorku.

16:00 - 17:30 Zabawy dowolne dzieci (w sali lub na placu zabaw). Czynności porządkowe.  Rozmowy wychowawcy z rodzicami (wedle potrzeb). Rozchodzenie się dzieci.

 


Ramowy rozkład dnia