Dlaczego My?

Duży plac zabaw

Bezpieczny i przestronny plac zabaw. Zadbaliśmy o to, aby Państwa dzieci nie nudziły się podczas zajęć na świeżym powietrzu. Nasz plac zabaw spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa, co gwarantuje bezpieczną zabawę wszystkich podopiecznych.

RAMOWY PLAN PRACY

Plan pracy

 

I. Adaptacja do warunków żłobka :

1. Pobyt rodzica z dzieckiem w żłobku.
2. Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.   
3. Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku. 
4. Różnorodne zabawy z dzieckiem.

 

II. Współpraca z rodzicami:

1. Aktywizacja rodziców do uczestnictwa w życiu żłobka. 
2. Poznanie oczekiwań rodziców względem żłobka.
3. Zainteresowanie rodziców osiągnięciami dzieci. 
4. Obustronne wsparcie: "Rodzic - nauczyciel - rodzic, w oddziaływaniach edukacyjno-wychowawczych, oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
5. Promocja żłobka w środowisku lokalnym.
6. Nawiązanie partnerskich stosunków z rodzinami dzieci uczęszczającymi do żłobka.

 

III. Rozwój społeczny:

1. Nawiązywanie kontaktów społecznych z innymi rówieśnikami, oraz opiekunkami żłobka.  
2. Poznawanie imion wszystkich dzieci oraz imion nauczycielek i opiekunek.
3. Wdrażanie do zgodnych zabaw (obok siebie).
4. Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych - nie wyrywanie sobie zabawek.
5. Poznawanie przedmiotów i ich nazywanie.
6. Kształtowanie u dzieci życzliwego stosunku do innych osób.  

 

IV. Rozwój umiejętności samoobsługowych oraz nabywanie nawyków:

1. Wdrażanie do samodzielnego picia napojów z kubeczka.
2. Wdrażanie dzieci do spożywania różnorodnych posiłków, również pokarmów wymagających gryzienia. 
3. Podejmowanie prób jedzenia łyżeczką. 
4. Zachęcanie do zgłaszania potrzeb fizjologicznych. 
5. Trening czystości, nauka korzystania z nocniczka i małego sedesu. 
6. Kształcenie umiejętności nakładania ubrania i ciapków , z pomocą i współdziałaniem osób dorosłych.

 

V. Rozwój mowy i myślenia, zabawy logopedyczne:

1. Ćwiczenia artykulacyjne, rozwijające aparat mowy.
2. Ćwiczenia logopedyczne – gimnastyka buzi i języka.
3. Rozwijanie mowy biernej: wydawanie próśb, poleceń, czytanie bajek i wyjaśnianie ich treści.
4. Oglądanie książeczek, podejmowanie prób nazywania elementów ilustracji.
5. Teatrzyki paluszkowe, kukiełkowe, pacynkowe.
6. Mobilizowanie, zachęcanie dzieci do wypowiadania swoich potrzeb.

 

VI.Rozwój sprawności fizycznej – mała i duża motoryka, sensomotoryka:

1. Nauka raczkowania, poprzez podawanie atrakcyjnych zabawek.
2. Nauka chodzenia z podtrzymywaniem za jedną rękę.
3. Zabawa z dorosłym rzucanie piłką  z pozycji siedzącej.
4. Podejmowanie prób rzutu do celu.
5. Schylanie się i kucanie po zabawkę, odkładanie jej na wyznaczone miejsce.
6. Zabawy ruchowo – naśladowcze przy muzyce.
7. Pociąganie zabawek za sznurek. 
8. Elementy ćwiczeń Weroniki Sherborne, dziecięce masażyki, ćwiczenia rytmiczne Kniessów, pedagogika zabawy, ruchu rozwijającego, zabawy fundamentalne itp. Sensomotoryka
1. Ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania, przesypywania, zamykania, otwierania.
2. Ćwiczenie chwytu pesetowego poprzez podawanie drobnych przedmiotów.
3. Pierwsze próby prac plastycznych- malowanie paluszkami.

 

VII. Umuzykalnienie i rytmika:

1. Osłuchiwanie się z różnorodnymi utworami muzycznymi.
2. Słuchanie piosenek dla dzieci, podejmowanie prób powtarzania piosenki.
3. Zabawy ruchowe przy muzyce.
4. Zabawy muzyczne naśladowcze.
5. Podejmowanie prób rozróżniania muzyki o różnym tempie.
6. Rozróżnianie muzyki głośnej i cichej, szybkiej i wolnej.
7. Opowieści ruchowe przy muzyce.
8. Ilustrowanie muzyki elementami tanecznymi i rytmicznymi:
klaskanie, tupanie, itp.
9. Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych.

 

VIII. Uroczystości i imprezy okolicznościowe :

1. Uroczyste obchody urodzin dziecka.
2. Święto pluszowego misia.
3. Zabawa Andrzejkowa.
4. Spotkanie z Mikołajem.
5. Warsztaty Bożonarodzeniowe z rodzicami.
6. Bal karnawałowy.
7. Powitanie Wiosny.
8. Święto rodziny – dzień Mamy i Taty/ Festyn Rodzinny /.
9. Dzień dziecka.
10. Spotkania z teatrzykami dla dzieci. 

 

ROCZNY PLAN PRACY